Otvorené každý deň ( aj v zime ).

Pravidlá

Prevádzkové pokyny:

- Vstup na trampolínu od 3. rokov do 150 kg.

- Vstup na trampolínu len po jednom, deti do 8. rokov vstup na trampolínu jedno, alebo dve deti naraz, rovnaká výška, váha.

- Vždy sa riaďte inštrukciami personálu centra.

- Skáčte v rámci svojich schopností.

- Neskáčte na ochranné matrace, ktoré zakrývajú konštrukciu trampolíny a pružiny.

- Nebehajte a nestrkajte sa na trampolínach.

- Zákaz šplhania a vešania sa na ochranné siete a šikmé trampolíny.

- Zakázané robiť saltá a dopadať na kolená.

- Skákanie rizikových skokov je možné len pod dozorom trénera.

- Lopty na trampolínach sú určené iba k hádzaniu.

- Zákaz konzumovať nápoje, potraviny a žuvačky na trampolínach.

- Do priestoru trampolíny vstupujte bosí, bez akýchkoľvek ostrých predmetov.

- V zime na trampolínach môžete skákať obutý. 

- Neodkladajte na trampolíny žiadne predmety.

- Na trampolínach, každý skáče na vlastnú zodpovednosť.

- Vstup maloletých osôb mladších ako 15 rokov je možný v sprievode rodiča, alebo zákonného zástupcu, ktorý za maloletú osobu zodpovedá po celú dobu pobytu v JUMP centre, respektíve po predložení potvrdenia zákonného zástupcu o oboznámení sa s prevádzkovými pokynmi (pravidlami) JUMP centra Trampolínového parku Šaštín Stráže a súhlase zodpovedného zástupcu s návštevou JUMP centra Trampolínového parku Šaštín Stráže maloletým dieťaťom bez jeho osobnej prítomnosti.

- Vstup do JUMP centra Trampolínového parku Šaštín Stráže je monitorovaný kamerovým systémom - na túto skutočnosť sú návštevníci dopredu informovaný piktogramom kamery a upozornením, že priestor je monitorovaný.

Viac info: https://www.jumpcentrum.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Súčasťou JUMP centra je posedenie - chill zóna, (fontána vo výstavbe), wc, 1x party reproduktor, ... K dispozícii je aj WiFi.

Prajeme Vám príjemnú zábavu.  https://www.jumpcentrum.sk/atrakcie/

Tím JUMPu